Jubilerende muziekvereniging Juliana gaat verder met nieuwe dirigent

Uit: de Streekkrant.nl van 26 april 2022

“We zoeken naar uitdagingen en muzikale groei”

OLDEHOVE – De Christelijke Muziekvereniging Juliana bereikte vorig jaar een bijzondere mijlpaal. Het was toen namelijk 100 jaar geleden dat de vereniging werd opgericht. De viering en herdenking daarvan moest vanwege de toen geleden beperkingen in verband met het coronavirus worden uitgesteld, maar nu het weer kan en mag, wordt dit jaar op verschillende momenten en manieren bij dit heugelijke feit stilgestaan.

CMV Juliana is stevig verankerd in de Oldehoofster dorpsgemeenschap. Uiteraard zijn beide bestuursleden ook zelf muzikant. Tjeert Reitsema (71) kan daarbij zelfs gezien worden als de nestor van de vereniging. Tjeert is naast een zeer verdienstelijk muzikant ook al lang bestuurlijk actief. Hij hanteerde een lange periode de voorzittershamer, maar gaf die op enig moment over aan Bauke de Vries (49), die 12 jaar geleden lid werd van Juliana. Bauke kwam toen vanuit Den Ham in Niehove wonen en aangezien Tjeert wist dat Bauke muzikant bij een andere vereniging was geweest, legde hij al gauw een soort huisbezoekje af. En niet zonder resultaat, want Bauke speelt met veel passie en plezier bij Juliana. “Bij Juliana komen de liefde voor muziek en een prima sfeer samen”, steekt de voorzitter van wal. “Ik vind ook dat het één niet zonder het ander kan. Door de coronamaatregelen hebben we twee lastige jaren achter de rug, maar we hebben het nu weer prima op de rit. Een belangrijke toegevoegde waarde daarbij, is de aanstelling van een nieuwe dirigent. Na een zoektocht vonden we deze uiteindelijk dichtbij huis in de persoon van Theo Brouwer uit Zuidhorn. Met hem hebben we een zeer gemotiveerde en gedreven dirigent kunnen aanstellen. Hij is bovendien een hele inspirerende dirigent en daar zijn we bij Juliana zeer content mee. Als muzikanten kun je het niet alleen, je maakt en creëert samen muziek, maar je hebt een dirigent nodig, die het zoals ik het noem vormt en kneedt. En die kunst verstaat Theo als geen ander”. Tjeert knikt instemmend tijdens het betoog van zijn voorzitter en vult hem aan: “Ik kan mij geen leven zonder muziek, maar ook niet zonder Juliana voorstellen. We repeteren op de woensdagavond en die is bij mij heilig. Als ik op woensdagavond een verjaardagvisite heb, dan sluit ik pas na de repetitie aan. Er spelen ook twee dochters van mij bij Juliana en sinds enige tijd ook een kleinzoon. Hij is pas 10 jaar oud, maar na het behalen van zijn diploma via het leerlingenorkest en de muziekschool Kunstkwartier, doet hij nu mee in het A-korps. Ik vind dat geweldig”. Met het leerlingenorkest noemt Tjeert meteen de levensader van de vereniging. Op dit moment spelen daarin ongeveer tien jeugdleden. Ze worden door muziekschool Kunstkwartier opgeleid en daarmee wordt een uitstekende basis gelegd voor de verdere ontwikkeling binnen Juliana. Ontwikkeling is ook meteen de doelstelling welke als een rode draad door de vereniging loopt, zo stelt Bauke. “We streven daarbij niet nadrukkelijk naar promotie naar een hogere divisie. We zoeken wel naar uitdagingen en muzikale groei. In dit feestjaar in verband met het honderdjarig bestaan zetten we daar extra op in. Op 21 mei 2022 is het ‘De dag van de jeugd’. Onze jeugdleden laten dan samen met jeugdleden van naburige muziekkorpsen zien en vooral horen wat ze al te bieden hebben. Ze repeteren overdag om daarna ’s avonds een miniconcert te kunnen geven. Tevens wordt dan het scholenproject gepresenteerd. Op 18 juni 2022 is er een muziekfestival, met deelname van een handvol korpsen uit het Westerkwartier. De absolute climax is op 1 oktober 2022, wanneer een reünie wordt gehouden en een Jubileumconcert wordt gegeven. Er wordt dan een hedendaags muziekstuk gepresenteerd, dat is gecomponeerd door niemand minder dan Rob Goorhuis. Het muziekstuk vertelt het bijzondere en eeuwenoude verhaal van het ontstaan van het dorp Oldehove. In de aanloop naar de presentatie zullen we daar zeker nog meer over bekend gaan maken”. De muziekvereniging Juliana is duidelijk van plan om van het Jubileumjaar in en met het dorp een feest te gaan maken. Ze weten dat de gunfactor in het dorp groot is, als het om Juliana gaat. Juliana hoort bij het dorp en ondersteunt veel plaatselijke activiteiten. Veel mensen laten dat blijken door donateur te zijn. Bauke sluit als volgt af: “We zijn altijd met een boodschap onderweg en daar gaan we na honderd jaar gewoon mee door”.