Bestuur

Rik SmitR. Smit

Voorzitter

A. Feitsma

Secretaris

H. Haaksema

Penningmeester


T. Reitsema

Bestuurslid

  Bestuurslid

Wie doet wat?

Rik Smit

Annelieke Feitsma

Henk Haaksema

Tjeert Reitsema

vacature

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Lid

Lid

Concertcommissie

Concertcommissie

 

Concertcommissie

Concertcommissie

Websitebeheer

Activiteitencommissie

 

Jeugd/leerlingen

Websitebeheer  Activiteitencommissie Muziekcommissie